Български English Français
Начало » Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

С решение на КЗЛД от 19.04.2023 г. е утвърден Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
На основание § 9 формулярът за регистриране на сигнал се предоставя за използване на всички задължени по ЗЗЛПСПОИН субекти.
Този формуляр се използва за подаване на сигнали само при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН. В случай че искате да подадете сигнал по общия ред, касаещ нарушение на нормативните правила за защита на личните данни, моля, кликнете ТУК.
 
 
 
 

Последна актуализация: 04.08.2023 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2