Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2007 г.

Решения на КЗЛД за 2007 г.

Дата на подаване:
от:
до:
Дата на решение:
от:
до:


Решение по жалба с вх .№ Ж - 67/18.10.2006 г

Жалба с вх. № Ж- 67/18.10.2006 г. от И.Т.С. срещу “БЕА Б. ЕА” ЕООД.Жалбоподателят И.Т.С. сезира Комисията с жалба, в която твърди, че С.Д. с действията си е нарушил чл. 2 ал.2 и чл. 4


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2