Начало » Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Работни групи и органи към Европейската комисия Съвместни надзорни органи и групи към Съвета на ЕС Европейски надзорен орган по защита на данните

Групи за защита на данните към Европейския надзорен орган за защита на данните Участия в международни организации и форуми Програма за проследяване на финансирането на тероризма

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2