Български English Français
Начало » Предаване на данни към трети държави

Предаване на данни към трети държави

Предаване на данни към трети държави и международни организации съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Информационна брошура на КЗЛД „Предаване на лични данни извън Европейския съюз”

Предаване на данни съгласно Конвенция 108 на Съвета на Европа

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2