Български English Français
Начало » Общ регламент относно защитата на данните

Общ регламент относно защитата на данните

Правна рамка на ЕС за защита на личните данни - прилага се от 2018 г. Информационно-разяснителни материали по Общия регламент относно защита на данните

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2