Начало » Бъдете информирани

Бъдете информирани

Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защита на данните)
Кодекси за поведение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Актуални въпроси от обществен интерес Неприкосновеността на работното място Трансфери на данни Трафични данни Иновации

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2