Начало » Бъдете информирани

Бъдете информирани

Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент за защитата на данните)
Актуални въпроси от обществен интерес Неприкосновеността на работното място Трансфери на данни Трафични данни Иновации

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2