Начало » Бъдете информирани

Бъдете информирани

Актуални въпроси от обществен интерес Въпроси по приложението на ЗЗЛД Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент за защитата на данните)
Неприкосновеността на работното място Въпроси, свързани с провеждането на избори Трансфери на данни Трафични данни

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2