Начало » Бъдете информирани

Бъдете информирани

Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент за защитата на данните)
Актуални въпроси от обществен интерес Въпроси по приложението на ЗЗЛД Неприкосновеността на работното място Въпроси, свързани с провеждането на избори Трансфери на данни Трафични данни Иновации

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2