Начало » Администратори на лични данни

Администратори на лични данни

Регистрацията на администратори на лични данни в информационната система на КЗЛД е БЕЗПЛАТНА.

Информационна система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД) Публични регистри Общи указания и срокове за регистрация на администратори на лични данни Регистрация на администратори на лични данни Подробни указания за използване на системата за електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД) Oбразци на документи за извършване на регистрация, актуализация или освобождаване от регистрация Oбща терминология и най-често задавани въпроси

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2