Начало » Институцията

Институцията

Комисия Администрация Бюджет на КЗЛД Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства Информация относно плащанията на КЗЛД в СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания) Проекти на КЗЛД

Съобщения

Архив