Начало » Анкета...

Анкета...

Считатте ли, че на сайта на КЗЛД има достатъчно инфпрмация и разяснения за GDPR

Да
Не
Не, но очаквам регулярно да се появяват
Не мога да преценя
Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings