Начало » Списъци, свързани с регистрацията на АЛД - архив към 24.05.2018

Списъци, свързани с регистрацията на АЛД - архив към 24.05.2018

На 25 май 2018 г. КЗЛД преустанови регистрацията на Администраторите на лични данни в КЗЛД. В съответствие с това е преустановен достъпът до Информационната система за Електронна Регистрация на Администратори на Лични Данни (еРАЛД). Преустановен е и достъпът до регистрите, поддържани във връзка с извършването на регистрация.
 
В този архивен раздел на сайта публикуваме следните списъци, които са актуални към 24 май 2018 г. и няма да бъдат актуализирани:
 
1. Списък на АЛД, вписани в регистъра на администраторите на лични данни – актуален към 24.05.2018, не подлежи на актуализация. Поради големината му, този списък е разделен на 5 файла с еднаква структура. Съдържанието на тези 5 файла представлява пълният списък на администраторите на лични, вписани в регистъра: 
 
2. Списък на АЛД, освободени от задължение за регистрацияактуален към 24.05.2018 г., не подлежи на актуализация.
 
3. Списък на АЛД с отказана регистрацияактуален към 24.05.2018 г., не подлежи на актуализацияКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2