Български English Français
Начало » Конференция 2015

Конференция 2015

На 18 и 19 ноември 2015 г. в София се проведе международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят“. Организаторите, Комисията за защита на личните данни и Българската асоциация за управление на хора, реализираха събитието с помощта на партньорите Google, Vivacom, ТехноЛогика, Майкрософт България, Oracle България, ePay, Рувекс АД, Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).
Участие в Конференцията взеха представители на институции и органи на Европейския съюз, на национални органи за защитата на личните данни от страни-членки на ЕС и региона, държавни институции, неправителствени организации, български и чуждестранни академични среди, представители на бизнеса. Сред лекторите бяха водещи авторитети в национален и световен мащаб в сферата на защита на личността и правата на гражданите.
Сайтът на Конференцията предоставя подробна информация за събитието – програма, резюме на изнесените презентациии доклади, представяне на лекторите, организаторите и партньорите на събитието, както и достъп до предоставените за публикуване презентации и доклади.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2