Начало » На 28 януари Комисията за защита на личните данни ще отбележи Денят за защита на личните данни

На 28 януари Комисията за защита на личните данни ще отбележи Денят за защита на личните данни

26.01.2016
  
На 28 януари 2016 г.  Комисията за защита на личните данни ще отбележи за 10-ти  пореден път Денят за защита на личните данни. На тази дата през 1981 година  европейските   държави, които споделят формулираните от Съвета на Европа основни принципи за защита на човешките права, получават възможност да се присъединят към Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Конвенцията е първият международен акт за защита на личните данни на физическите лица и въвежда правните принципи и норми, възприети и прилагани и към днешна дата от ЕС и държавите-членки. Настоящата 2016 година е важна за защита правата на гражданите на ЕС, защото въвежда нови европейски стандарти, които ще предоставят на гражданите по-голям контрол върху личните им данни в дигиталния свят, като в същото време осигуряват по-голяма яснота и правна сигурност и намаляват бюрократичната тежест за бизнеса.
 По повод отбелязването на празника, Комисията за защита на личните данни обявява на 28 януари от 11:00 ч. до 12:30 ч. „Ден на отворените врати”, в който председателят, членовете на КЗЛД и главният секретар ще приемат всички, които желаят да зададат конкретни въпроси, да получат експертни отговори и актуална информация по проблеми, свързани със защитата на личната неприкосновеност. Едновременно с това, в сградата на КЗЛД ще работи и открита приемна, в която експерти от администрацията ще приемат  администратори на лични данни и граждани.
По повод Деня за защита на личните данни, КЗЛД обявява и следните инициативи, които ще бъдат реализирани през 2016 г. и 2017 г.:
· обявяване на годишна награда за журналистика, която да бъде връчвана ежегодно на журналисти с най-голям принос за популяризиране на правото на гражданите за защита на личните данни. Първата награда ще бъде връчена на 28 януари 2017 г.;
· стартиране на конкурс за детско и ученическо творчество (рисунка, есе, стихотворение). Връчването на наградите да бъде на 1 юни 2016 г. по повод 14-годишнината от създаването на КЗЛД и Международния ден на детето.
 
Надяваме се, че ще се възползвате от възможността да ни посетите и да вземете участие в повишаването на обществената информираност и диалога на Комисията за защита на личните данни с обществеността.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings