Български English Français
Начало » На 28 януари светът отбелязва Деня за защита на личните данни

На 28 януари светът отбелязва Деня за защита на личните данни

27.01.2023
 
На 28 януари 2023 г. Комисията за защита на личните данни отбелязва за 17-ти пореден път Денят за защита на личните данни. Възникнал като европейски, Денят за защита на данните вече се празнува в световен мащаб и извън Европа, където се нарича Ден на неприкосновеността (Privacy Day).
Отчитайки необходимостта от съвместяване на основните ценности, като зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободното движение на информация между хората, Денят за защита на данните е създаден, за да подчертае значението на адекватната защита на данните както в личния, така и в професионалния живот на всеки гражданин, да образова обществеността относно предизвикателствата, свързани със защитата на данните, и да информира хората за техните права и как да ги упражняват.
Все по-сложните предизвикателства пред защитата на личната неприкосновеност, предопределят бъдещата роля, сложните задачи и нарастващите отговорности пред КЗЛД, както и пред всички, които са част от системата за защита на личните данни.
През 2023 г. КЗЛД отбелязва Деня за защита на личните данни с инициативи, чиято основна цел е насърчаване на осведомеността и формиране на разбиране за личните данни в света на дигитални решения и глобален обмен на информация. В информационния материал, който публикуваме тази година по случай Деня за защита на личните данни споделяме нашите добри практики от надзорната дейност на КЗЛД. Материалът е публикуван на институционалния сайт в раздел „Полезна информация тук.
Следвайки друга традиция, КЗЛД обявява конкурс за студентско есе, като тази година той е организиран съвместно с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Подробна информация за конкурса е публикувана на институционалния сайт – тук.
Надяваме се, че ще се възползвате от предоставените възможности да повишите своята информираност, както и да се запознаете с нашите инициативи.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2