Български English Français
Начало » Ирландският надзорен орган по защита на данните постанови решение относно WhatsApp

Ирландският надзорен орган по защита на данните постанови решение относно WhatsApp

25.01.2023
 
На 12 януари 2023 г. Ирландският орган по защита на данните прие окончателно решение, с което наложи глоба от 5,5 милиона евро на WhatsApp IE. Решението е постановено в съответствие с указанията, дадени от ЕКЗД с решение със задължителен характер от 5 декември 2022 г.
В своето решение ЕКЗД инструктира Ирландския орган да измени проекта на решението си по отношение на констатациите относно законосъобразността на обработването и спазването на принципа за добросъвестност, както и в съответствие с предвидените корективни мерки.
По отношение на законосъобразността на обработването с цел подобряване на услугата, ЕКЗД реши, че WhatsApp IE неправилно разчита на договор като правно основание за обработка на лични данни. В резултат на това ЕКЗД даде указания на Ирландския орган да добави в своето окончателно решение нарушение на чл. 6, параграф 1 от ОРЗД, както и да включи нарушение на принципа за добросъвестност съгласно чл. 5, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
Освен това с решението си ЕКЗД разпорежда на Ирландския надзорен орган да извърши разследване дали WhatsApp IE обработва специални категории лични данни (чл. 9 от ОРЗД); дали обработва данни за целите на поведенческата реклама, за маркетингови цели, както и за предоставяне на информация на трети страни и обмен на данни със свързани компании за целите на подобряване на услугата.
По отношение на корективните мерки ЕКЗД изиска в окончателното решение да бъде включено разпореждане в рамките на определен срок WhatsApp IE да приведе в съответствие с чл. 6, параграф 1 от ОРЗД обработването на лични данни за целите на подобряване на услугата в контекста на Условията за ползване, както и да бъде наложена глоба за нарушенията на чл. 6, параграф 1 от ОРЗД.
Решението със задължителен характер на ЕКЗД е публикувано на сайта на Комитета – тук.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2