Български English Français
Начало » Списък с решения на Съда на ЕС в сферата на защитата на личните данни

Списък с решения на Съда на ЕС в сферата на защитата на личните данни

16.12.2022
 
В изпълнение на задълженията на КЗЛД за информиране и предоставяне на разяснения относно прилагането на законодателството за защита на личните данни е създадена нова секция на институционалната интернет страница на КЗЛД, посветена на решенията на Съда на ЕС (СЕС), имащи отношение към прилагане на правилата за защита на личните данни.
В тази секция са изброени в азбучен ред (започващ от решения, свързани със запитвания от Република България) постъпилите преюдициални запитвания и решения на СЕС.
Списъкът е достъпен тук.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2