Български English Français
Начало » Представители на КЗЛД проведоха обучения във Варна

Представители на КЗЛД проведоха обучения във Варна

16.12.2022
Представители на КЗЛД проведоха обучения във Варна
В сътрудничество с Икономически университет – Варна и Варненски апелативен съд на 12 декември КЗЛД проведе обучение за представители на съдилищата от Североизточна България. Над 20 съдии и съдебни служители се включиха в обучение на тема „Защита на личните данни от органите на съдебната власт. Бяха разгледани обстойно спецификите в работата с лични данни на органите на съдебната власт.
На следващия ден се проведе обучение на над 30 членове на академичния състав и служители от администрацията на Икономическия университет – Варна на тема „Защита на личните данни – актуални въпроси на нормативната уредба. Обсъдени бяха редица въпроси и специфични казуси, свързани с обработването на личните данни и тяхната защита в сферата на висшето образование.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2