Български English Français
Начало » КЗЛД отбеляза своя 20 годишен юбилей с официално събитие

КЗЛД отбеляза своя 20 годишен юбилей с официално събитие

24.10.2022
КЗЛД отбеляза своя 20 годишен юбилей с официално събитие
На 20 октомври 2022 г. Комисията за защита на личните данни отбеляза с официално събитие 20-годишнината от своето създаване, както и от поставянето на началото на защитата на личните данни в Република България. Проблематиката по защита на личните данни в България получава правна закрила през 2002 г., когато на 01.01.2002 г. влиза в сила Законът за защита на личните данни и няколко месеца по-късно, на 23.05.2002 г. е институционализирана Комисията за защита на личните данни.
На поканата на настоящия председател на КЗЛД Венцислав Караджов откликнаха председателят на втория състав на КЗЛД Венета Шопова и членовете от всички три състава Красимир Димитров, Станимир Цолов, проф. Ради Романски, Мария Матева, проф. Веселин Целков, Цанко Цолов и Цветелин Софрониев. Почетена бе паметта на двама починали  - председателят на първия състав Иво Стефанов, и членът от първия състав Евгений Радев.
Събитието по повод 20-годишния юбилей протече в две части, като първата бе предназначена само за бившето и настоящо ръководство на КЗЛД, а втората бе в разширен състав и в нея се включи настоящата администрация на институцията. Изключително емоционална бе срещата на някои служители, които работят в администрацията на КЗЛД от самото ѝ създаване и техните първи ръководители. Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов приветства всички присъстващи и представи председателя на втория състав Венета Шопова, както и членовете на предходните два състава. В своето слово той посочи, че всеки състав на КЗЛД е дал своя принос, като с годините са трупани опит, знания, приемственост и надграждане. Той подчерта, че за изминалите 20 години Комисията е успяла да формира в общественото съзнание отговорност към личните данни на гражданите и разбиране на правото за тяхната защита. Днес КЗЛД е не само утвърден независим надзорен орган, който осъществява защитата на физическите лица при обработването на техни лични данни и свързания с това контрол, но и разпознаваем партньор с авторитет и позиции в европейски и международен контекст.
С особено задоволство г-н Караджов сподели успехи на КЗЛД с настояща дата, отправи персонални похвали към служители от администрацията и изрази удовлетворението си от работата на институцията и постигнатите резултати.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2