Български English Français
Начало » Състоя се 30-та конференция на европейските органи по защита на данните

Състоя се 30-та конференция на европейските органи по защита на данните

23.05.2022
 
На 19 и 20 май 2022 г. се състоя юбилейната 30-та Конференция на европейските органи по защита на данните („Пролетната конференция”). Целта на това ежегодно събитие е насърчаване на практическото сътрудничество и обмен на най-добри практики между неговите членове.
Тази година домакин бе Хърватската агенция за защита на личните данни, а на събитието присъстваха представители на повече от 40 държави. Обсъдени бяха общите предизвикателства пред поверителността, произтичащи от нарастващото използване на изкуствен интелект, масовото видеонаблюдение с лицево разпознаване и генериране на профили, трансфери на данни и др.
Работата на Конференцията бе разделена на 8 тематични сесии – „Защита на данните в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека”, „Конвенция 108+, взаимопомощ и глобална конвергенция”, „Последни разработки и предизвикателства, свързани с трансфера на данни”, „Сътрудничество за правоприлагане: трансгранични дела и член 50 от GDPR”, „Доклад на подгрупата за бъдещето на Пролетната конференция”, „Доклад на Европейския семинар относно разглеждането на казуси: участие, структура на семинара, обхванати теми и резултати”, „Прогнози, иновации и мониторинг на технологиите”, „Дейности за повишаване на осведомеността и изпълнение на финансирани от ЕС проекти в ЕС и страни извън ЕС”.
На тазгодишната Пролетна конференция бяха приети две резолюции - за ратификация на Конвенция 108+ и за по-нататъшно европейско сътрудничество.
Конвенция 108 (Конвенция за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни) е единственият правно обвързващ многостранен договор на международно ниво за защита на личните данни. Конвенцията беше модернизирана през май 2018 г. чрез протокол за изменение и наближава ключов краен срок за влизане в сила през 2023 г. Приетата на конференцията Резолюция относно Конвенция 108+ призовава правителствата на държавите-членки на Съвета на Европа, трети държави за Съвета на Европа, Европейския съюз и международни организации за ускоряване на процеса на подписване и ратификация на Конвенция 108+.
Приета бе и Резолюция за осигуряване на по-нататъшна приемственост в работата на Пролетната конференция, в която се гарантира, че тя може да продължи да се изпълнява успешно по всички приоритетни въпроси, споделяни от европейските регулатори по защита на данните. Конференцията е изключителна възможност за обсъждане на проблемите, най-добрите практики и стратегии, включително по отношение на функциите за прогнозиране, предаването на данни и правоприлагането в трансгранични случаи.
Директорът на Хърватската агенция за защита на личните данни, г-н Здравко Вукич, заявява: „Тази конференция гарантира, че можем да проведем колективна дискусия на европейско ниво и да работим заедно за постигане на обща цел. Нашата обща цел е ефективно да защитим правата и интересите на защитата на данните на европейските граждани в непрекъснато променящия се свят, където свободните потоци на лични данни между държавите играят основна роля за социално-икономическия растеж в Европа. Другият елемент, който ни обединява и прави Пролетната конференция уникална, е фактът, че всички сме свързани с подход, основан на правата на човека”.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2