Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни oтбелязва своя 20-годишен юбилей

Комисията за защита на личните данни oтбелязва своя 20-годишен юбилей

23.05.2022
 
На 23 май 2022 г. Комисията за защита на личните данни oтбелязва 20-годишнината от своето създаване, както и от поставянето на началото на защитата на личните данни в България.
За тези 20 години КЗЛД постигна много. Започнахме от нулата, работихме, изграждахме институцията, като всеки състав на КЗЛД даде своя принос в създаването на нейната разпознаваемост и авторитет. За изминалото време успяхме да формираме в общественото съзнание отговорност към личните данни на гражданите и разбиране на правото за тяхната защита.
В различните периоди предизвикателствата бяха различни, но решенията и действията бяха адекватни, устойчиви и систематични, тъй като общата цел винаги е била интересите на българското общество и европейските ценности. Обменяхме опит и трупахме знания и разбиране за тази гъвкава, сложна и нееднозначна материя – личните данни в света на повсеместни дигитални решения и глобален обмен на информация.
През изминалите години КЗЛД се утвърди като орган по защита на данните с международен авторитет – както по отношение на реализацията на неговите членове в европейски формати за надзор и сътрудничество, така и в съвместната работа с други наднационални институции в сферата на правото на лична неприкосновеност.
Животът поставя нови, все по-сложни предизвикателства пред опазване на личната неприкосновеност на хората, особено в контекста на цифровия свят и високите технологии. Това предопределя бъдещата роля, сложните задачи и нарастващите отговорности, с които занапред ще трябва да се справят институциите, работещи в сферата на личната неприкосновеност.
Да отбележим този юбилей, да отдадем заслужена почит на постигнатото и да споделим вижданията си за бъдещето на Комисията за защита на личните данни, която вече 20 години работи неуморно в интерес на правата на хората.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2