Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните публикува за обществено обсъждане Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни и Насоки относно таргетирането на потребителите на социални медии

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществено обсъждане Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни и Насоки относно таргетирането на потребителите на социални медии

09.09.2020
 
На своето 37-мо пленарно заседание, състояло се на 4 септември 2020 г. Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните и Насоки относно таргетирането на потребителите на социални медии.
ЕКЗД прие Насоки относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните. От влизането в сила на Регламента възникват въпроси, свързани с това до каква степен той промени тези понятия, по-специално по отношение на съвместните администратори и на и задълженията на обработващите лични данни. Насоките се състоят от две основни части - една, обясняваща различните понятия, и друга, включваща подробни насоки за администраторите, обработващите и съвместните администратори. Насоките включват диаграма, която предоставя допълнителни практически разяснения.
Насоките относно концепциите за администратор и обработващ лични данни според Общия регламент относно защитата на данните са публикувани за обществено обсъждане, което ще се проведе до 19 октомври 2020 г. – ТУК.
ЕКЗД прие Насоки относно таргетиране (насочване) на потребителите на социални медии. Насоките имат за цел да предоставят практически разяснения и съдържат различни примери за разнообразни ситуации, така че заинтересованите страни да могат бързо да идентифицират „сценария“, който е най-близък до практиката за таргетиране, която възнамеряват да внедрят. Основната цел на насоките е да изяснят ролите и отговорностите на доставчика на социални медии и целевия обект. За тази цел Насоките идентифицират потенциалните рискове за свободите на физическите лица, основните участници и техните роли в таргетирането, прилагането на ключови изисквания за защита на данните като законност, прозрачност и оценка на въздействието върху защитата на данните, както и ключови елементи на договореностите между доставчиците на социални медии и физическите лица. В допълнение, Насоките се фокусират върху различните механизми за таргетиране, обработването на специални категории данни и задължението на съвместните администратори да въведат подходящо споразумение съгласно член 26 от ОРЗД.
Насоките относно таргетиране на потребителите на социални медии са публикувани за обществено обсъждане, което ще се проведе до 19 октомври 2020 г. – ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2