Начало » Кариери » Списък на допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”

Списък на допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”

30.07.2020

Списък на допуснати/недопуснати до конкурс кандидати за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Контрол и административно-наказателни производства” към дирекция „Правни производства и надзор”

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings