Български English Français
Начало » КЗЛД въвежда противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

КЗЛД въвежда противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19

13.03.2020
 
Във връзка с усложнената епидемична обстановка и необходимостта от въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19, КЗЛД предприе редица технически и организационни мерки за защита на своите служители и на посетителите в сградата на институцията. Създаден е кризисен щаб, който да следи информацията от Националния кризисен щаб и препоръките и разпорежданията на компетентните държавни органи.
Засилват се мерките по пропускателния контрол, както следва: охраната ще замерва телесната температура на всеки служител на КЗЛД и всеки посетител на сградата на КЗЛД (като напр. служители на други институции, военнослужещи, служители в барчето, доставчици, куриери, участници в административни производства и други граждани-искатели на административни услуги на КЗЛД) и ще допуска само лица, които нямат повишена телесна температура.
До 31 март 2020 г. откритите заседания на КЗЛД ще се провеждат по ред, определен от Комисията само с присъствието на участниците в съответните административни производства, без допускане на други външни лица.
До 31 март 2020 г. се преустановява участието на представители на КЗЛД в съдебни заседания и международни работни групи и инициативи, както и извършването на проверки на място.
Препоръчваме в периода на засилени противоепидемични мерки комуникацията с институцията да се осъществява доколкото е възможно неприсъствено, като се използват наличните за това средства.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2