Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни предоставя информация за наложена санкция

Комисията за защита на личните данни предоставя информация за наложена санкция

21.01.2020
 
Във връзка със завишения обществен интерес и множество запитвания от журналисти, Комисията за защита на личните данни информира, че в резултат от извършена проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.
При проверката е установено, че в електронния регистър на декларациите за имущество и интереси, публикуван на интернет страницата на ИВСС, за 2018 г. са публикувани в тяхната цялост (без да бъдат сведени до минимум чрез заличаване) декларациите на 20 съдии, прокурори и следователи и на свързаните с тях трети лица – 19 съпрузи и 11 непълнолетни лица. След като прецени както утежняващите, така и смекчаващите вината обстоятелства, КЗЛД наложи санкция в размер на 2000 лв.
Във връзка с множеството запитвания за размера на санкцията, Комисията за защита на личните данни пояснява, че санкциите, които налага, не са репресивни по своя характер, а целят възпиране на неправомерни действия, констатирани в резултат на извършена проверка, и създаване на превантивна среда при обработването на лични данни от администраторите в Република България.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2