Български English Français
Начало » Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

Важно съобщение относно задължението за уведомяване на КЗЛД за определено Длъжностно лице по защита на данните

16.12.2019
 
Комисията за защита на личните данни уведомява всички администратори на лични данни, че с решение на КЗЛД от заседание № 48, проведено на 04.12.2019 г. е актуализирана бланката за Уведомяване на КЗЛД за определяне на Длъжностно лице по защита на данните. Бланката е променена поради настъпили нормативни промени в националната правна рамка за защита на данните.
КЗЛД подчертава, че тази актуализация на формуляра не е предпоставка за повторно подаване на уведомление съобразно новата бланка. Такова задължение възниква само ако са настъпили промени в обстоятелствата, които са били вече заявени пред КЗЛД.
КЗЛД подчертава, че не е фиксирала срок за подаване на първоначално Уведомление за определяне на Длъжностно лице по защита на данните.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2