Български English Français
Начало » Актуални обществени обсъждания, провеждани от Европейския комитет по защита на данните

Актуални обществени обсъждания, провеждани от Европейския комитет по защита на данните

09.12.2019
 
Европейският комитет по защита на данните е орган на ЕС, създаден с Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR) и отговарящ за прилагането на регламента. Комитетът е съставен от ръководителя на всеки Орган за защита на данните  и на Европейския надзорен орган по защита на данните, или от техни представители. Заместник-председател на Европейския комитет по защита на данните е председателят на Комисията за защита на личните данни, Венцислав Караджов.
Една от основните задачи на Комитета е да дава общи указания (включително чрез насоки, препоръки и най-добри практики) за изясняване на европейското законодателство в областта на защитата на личните данни.
На състоялото се през ноември 2019 г. заседание Комитетът прие Насоки за защита на данните при проектиране и по подразбиране, които се  фокусират върху задължението за защита на данните при проектиране и по подразбиране, както е посочено в чл. 25 от GDPR. Това изисква администраторите да прилагат подходящи технически и организационни мерки, предназначени да реализират принципите за защита на данните по ефективен начин и да защитят правата и свободите на субектите на данни. Насоките са предоставени за обществено обсъждане в срок до 16 януари 2020 година – ТУК.
На състоялото се през декември 2019 г. заседание Комитетът прие проект на насоки относно „Критериите за правото да бъдеш забравен от търсачките в съответствие с GDPR. Насоките дават тълкуване на чл. 17 от Регламента по отношение на основанията и изключенията относно исканията за изтриване на препратки, водещи към доставчици на информация за търсещите машини. Тези насоки, които ще бъдат представени за обществено обсъждане, ще бъдат допълнени от друг набор от насоки относно критериите за разглеждане на жалби по откази за изтриване на препратки.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings