Начало » Публикуван е бюлетинът на КЗЛД за месец ноември 2019 г.

Публикуван е бюлетинът на КЗЛД за месец ноември 2019 г.

20.11.2019

 

На редовно заседание на КЗЛД, проведено на 13.11.2019 г. бе приет Бюлетин № 6 (81) за месец ноември 2019 г., отразяващ дейности и събития на Комисията през предходните два месеца.
Бюлетинът е публикуван в раздел „Информационен бюлетин” - ТУК.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings