Български English Français
Начало » В София се състоя международен форум „Кибер политики”

В София се състоя международен форум „Кибер политики”

14.10.2019
В София се състоя международен форум „Кибер политики”
На 11 октомври 2019 г. в София Тех Парк се състоя международен форум „Кибер политики”. Събитието е организирано от Международния правен център – ILAC, съвместно с Комисията за защита на личните данни.
Това е първото събитие от подобен ранг в България, обхващащо всички аспекти на работата с лични данни в дигитална среда. Целта му е да се обхванат пресечните точки между защитата на личните данни и дигиталната среда – киберсигурност, изкуствен интелект, е-здравеопазване, както и авторско право в онлайн среда. Присъстваха експерти в сферата на защитата на личните данни и дигиталните въпроси от редица държави - България, САЩ, Ирландия, Естония, Сингапур
Форумът бе открит от Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, и от Мария Габриел – българския еврокомисар, която в предишния си мандат отговаряше за цифровата икономика и общество, а настоящият ѝ ресор е „Иновации и младеж”.
В своето изказване Мария Габриел заяви, че е важно в следващия бюджет на Европейския съюз да има достатъчно средства за справяне с киберзаплахите и предизвикателствата на цифровизацията. Акцент бе темата за дезинформацията, във връзка с което Мария Габриел заяви: „Обръщам тук внимание на кодекса с добрите практики за борба с дезинформацията. Годината изтече. Предстои доклад до края на годината за това какво Фейсбук, Гугъл, Туитър, Мозила и Майкрософт са направили. Бяхме казали, че след една година ще направим анализ на това, което те са свършили и въз основа на него ще направим и бъдещи предложения, които не изключват и законодателни предложения”.
Заместник министър-председателят Марияна Николова сподели, че институциите трябва да си сътрудничат при предотвратяване на киберинциденти. Тя уточни, че „Все по-голям процент от нашите лични данни се съхраняват в електронен вид в множеството различни бази данни. Този процент ще се увеличава все повече и повече. Нашият приоритет е да защитим тези бази данни по възможно най-добрия начин. Това може да стане възможно като всички институции работят заедно за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност”.
Председателят на Комисията за защита на личните данни, Венцислав Караджов приветства участниците, като заяви: „За мен, за Комисията за защита на личните данни и нейната администрация е от съществено значение ролята на повишаването на обществената осведоменост не само относно заплахите, но и възможностите, които виртуалното пространство създава пред субектите на личните данни. Подобни събития дават възможност за обмяна на експертни знания и опит в постигането на по-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот за всички нас”. Председателят на КЗЛД представи първата лекция от семинарната програма, посветена на практиката и казусите една година след започване на прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент 2016/679).
Други теми на събитието бяха „Електронно управление и регулация”, „Киберсигурност и електронно управление в България”, „Киберсигурност и защита на личните данни”, „Неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации”, „Децентрализация на информацията, като метод за защита на личните данни”, „Лични данни, Изкуствен интелект (AI) и Интернет на свързаните устройства (IoT)”, „Изкуствен интелект (AI) и Азиатския опит в защита на личните данни”, „Видео съдържание и лични данни”, „Лични данни и свобода на словото и Фалшиви новини и публично-частното партньорство”, „Лични данни и дигитален маркетинг”.
По време на събитието се постави началото на създаване на Професионална общност на специалистите по дигитални въпроси (Digital matters experts community). Целта на общността е създаването на трайни връзки между всички участници, обобщаване и обмен на идеи за законодателни и практически промени в областта на дигитализацията, както и общественото им оповестяване и подпомагане на превръщането на идеите в реалност.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings