Български English Français
Начало » Съдът на ЕС постанови, че заличаването на резултати от търсене на интернет търсачка трябва да бъде извършено в рамките на целия ЕС, но това правило не важи извън Съюза

Съдът на ЕС постанови, че заличаването на резултати от търсене на интернет търсачка трябва да бъде извършено в рамките на целия ЕС, но това правило не важи извън Съюза

26.09.2019
 
На 24 септември 2019 г., с решение по дело C-507/17, Съдът на Европейския съюз постанови, че упражняването на „правото да бъдеш забравен, изразяващо се в заличаване на резултати от търсене на интернет търсачка, извършено в съответствие с подадено искане в страна от ЕС, трябва да бъде извършено в рамките на целия ЕС, но това правило не важи извън Съюза.
В своето решение Съдът подчертава, че в един глобализиран свят достъпът на интернет потребителите (и особено тези извън Съюза) до включена в резултатите от търсене хипервръзка, която препраща към информация за лице, чийто център на интереси е в Съюза, може да има незабавни и съществени последици за него в рамките на самия Съюз, така че глобално премахване от резултатите при търсене би било в състояние да осъществи напълно предвидената в правото на Съюза защитна цел.
Едновременно с това Съдът уточнява, че редица трети държави не познават правото на премахване от резултатите при търсене или възприемат различен подход по отношение на това право. Той допълва, че правото на защита на личните данни не е абсолютно, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде преценявано спрямо други основни права, в съответствие с принципа на пропорционалност. Освен това балансът между правото на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, от една страна, и свободата на интернет потребителите на информация, от друга, може да варира значително по света.
Съдът стига до извода, че за управляващия интернет търсачка не съществува задължение, произтичащо от правото на Съюза, да извършва премахване от резултатите при търсене във всички версии на своята търсачка, в случай на подадено искане от субект на данни, евентуално след разпореждане на надзорен или съдебен орган на държава членка. Правото на Съюза обаче задължава управляващия интернет търсачка да извърши такова премахване във версиите на своята търсачка, съответстващи на всички държави членки и да предприеме достатъчно ефикасни мерки, за да осигури ефективна защита на основните права на субекта на данните. При необходимост, премахването трябва да бъде придружено от мерки, с които интернет потребителите да бъдат възпрени или поне сериозно разколебани да търсят достъп от държавите членки до съответните хипервръзки, които се появяват във версиите на търсачката извън ЕС.
Съдът на ЕС констатира, че макар към момента правото на Съюза да не изисква премахване от резултатите от търсене във всички версии на интернет търсачка, то и не забранява това. Следователно, органите на държава членка запазват компетентността си да извършат съгласно националните стандарти за защита на основните права преценяване между, от една страна, правото на субекта на данни да се зачита личният му живот и да се защитават личните му данни, и от друга, правото на свобода на информация, и след това да изискат евентуално от управляващия интернет търсачка да извърши премахване от резултатите при търсене във всички нейни версии.
Пълният текст на Решението на Съда на ЕС е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings