Български English Français
Начало » Предстоящ международен форум по киберсигурност

Предстоящ международен форум по киберсигурност

16.09.2019
Предстоящ международен форум по киберсигурност
Най-актуалните тенденции и най-интересните въпроси, свързани с горещата тема за личните данни в дигиталната среда, са основният фокус на „Кибер политики” – първото в България събитие от подобен ранг, организирано от Комисията за защита на личните данни, съвместно с Международен правен център – ILAC.
На събитието ще присъстват експерти в сферата на защитата на личните данни и дигиталните въпроси от България, Америка, Сингапур и редица други държави. Представители на бизнеса и на частния сектор, ще обменят мисли и идеи по редица въпроси, пред които се изправяме всеки ден, работейки в един все по-виртуален свят.
Сред лекторите на „Кибер политики са:
- Венцислав Караджов, Председател на Комисията за защита на личните данни и заместник-председател на Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB);
- доц. Го Ланкс / Lanx Goh, Член на сингапурската комисия за защита на личните данни, CIPM, CIPP/A/E/US, FIP;
- Красимир Симонски, Заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление;
- адв. Гинка Христова, Председател на Международен Правен Център - ILAC, специалист по дигитално право, външен преподавател за Copyrightx към университет Харвард;
- Слави Танкеин, Експерт по информационна сигурност, юрист, длъжностно лице по защита на личните данни, управител на DPA.BG, председател на Синдиката на длъжностните лица по защита на личните данни.
- Орен Елимелех, експерт и съветник, специалист по киберсигурност и защита на личните данни, CISO, CISM, CRISC, CISSP, CISA, CEH, CFR, понастоящем експерт по киберсигурност към Израелското правителство.
- Иън Еванс, Управител на One Trust за Европа, Близкия изток и Африка.
- Силван Омнес, Бивш Изпълнителен директор на Междубанкова Система за Разплащане във Франция (GSIT), „in house консултант за Infinite8 , почетен председател на фондация Моебиус.
Събитието ще се състои в две части. По време на първата част ще има лекции и дискусии на принципа „Critical debate. Работният език ще бъде български, като ще бъде осигурен симултанен превод за чуждестранните лектори.
По време на втората част на събитието ще има възможност за избор между различни практически панели, които ще се провеждат паралелно. Те ще бъдат модерирани от български и световни експерти по дискутираните теми. Участието в тези панели следва да се заяви предварително, тъй като броят на участниците е ограничен, с цел да се получи синергия между тях и модераторите и по този начин ползата за всеки да бъде максимална.
Работните езици във втория панел ще бъдат български и английски, в зависимост от модератора на панела. Поради спецификата на формата на втората част, няма да бъде осигурен превод.
Събитието е замислено като основа за създаване на Професионална общност на специалистите по дигитални въпроси (Digital matters experts community). Целта на общността е създаването на трайни връзки между всички участници, обмяна на идеи за законодателни и практически промени в областта на дигитализацията, които Общността периодично ще обобщава и за които ще дава гласност в обществото. В края на събитието измежду участниците ще бъдат избрани трима, които ще станат членове на Борда на Менторите на Общността.
 
Дата на провеждане: 11 октомври 2019 г.
Място на провеждане: Иновационният форум „Джон Атанасов, София Тех Парк
Повече информация и записване за участие: https://ilac.eu/кибер-политики/Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings