Начало » Предстоящо събитие по проект „e-OpenSpace”

Предстоящо събитие по проект „e-OpenSpace”

18.07.2019
На 31 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 ч. в Хотел ИнтерКонтинентал София ще се проведе събитие за разпространение на резултатите от проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм+”.
Комисията за защита на личните данни,  като координатор на проекта, изпълнява проектните дейности в партньорство с органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS.
Основната цел на проекта е да насърчи неформалното дигитално обучение и осведомеността в областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни чрез осигуряването на единно облачно пространство за националните органи по защита на данните. Партньорите по проекта предлагат гъвкави начини за обучение за интегриране на практически и теоретични знания за осигуряване на умения в областта на защитата на данните и насърчаване на общ подход и синергия между държавите - членки на ЕС, при провеждането на обучения и инициативи за повишаване на осведомеността. Основното практическо средство за постигането на тази цел е разработеното уеб базирано решение за осигуряване на среда за сътрудничество и открито, иновативно и приобщаващо неформално цифрово обучение.
  

Регистрацията започва в 9.30 ч. пред конферентна зала Опера
(разположена на мецанина).
 

Заповядайте!  

 

Адрес: Хотел „ИнтерКонтинентал, София, пл. „Народно събрание” 4 

Карта     


Лице за контакт: Христо Аламинов,

halaminov@cpdp.bg, +359 876 56 36 90  Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings