Начало » Публикуван е бюлетинът на КЗЛД за месец юли 2019

Публикуван е бюлетинът на КЗЛД за месец юли 2019

04.07.2019
 
На редовно заседание на КЗЛД, проведено на 03.07.2019 г. бе приет Бюлетин № 4 (79) за месец юли 2019 г., отразяващ дейности и събития на Комисията през предходните два месеца.
Бюлетинът е публикуван в раздел „Информационен бюлетин - ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2