Български English Français
Начало » Проведено краткосрочно съвместно обучение на персонала по проект „e-OpenSpace”

Проведено краткосрочно съвместно обучение на персонала по проект „e-OpenSpace”

21.05.2019
Проведено краткосрочно съвместно обучение на персонала по проект „e-OpenSpace”
В периода 13 – 17 май 2019 г. се проведе краткосрочното обучение за персонал на партньорите по проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни”. По покана на водещия партньор по проекта – Комисията за защита на личните данни, взеха участие представители на всички партньори на проектното начинание.
Христо Аламинов, главен експерт в отдел „Планиране, обучение и управление на проекти” и координатор на проекта, запозна в цялост участниците с разработените по проекта интелектуални продукти. Сред тях са: Каталог с добри практики, Ръководство за електронно предоставяне на неформално дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни, Общ обучителен план и обучителните модули към него, Методология за валидиране на резултатите от проведените неформални дигитално обучително съдържание в сферата на защита на личните данни.
За първи път беше демонстрирана и пилотната обучителна платформа – e-OpenSpace. Нейните функционалност и съдържание създават непосредствена възможност за националните надзорни органи по защита на данните от Полша, Хърватия и България да организират първите неформални обучения в областта на защита на личните данни преди края на изпълнението на проекта през месец август 2019 г.
Във времето за дискусия в отделните дни беше обсъден опитът на партньорите по проекта, обобщение на добри практики, както и конкретни стъпки за бъдещото развитие на e-OpenSpace и нейното съдържание.
Проект „e-OpenSpace – Европейска иновативна отворена платформа за електронен обмен на информация и устойчиво предоставяне на образование за възрастни в сферата на защитата на неприкосновеността и личните данни” по Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства по програма „Еразъм+ и номер на договора 2017-1-BG01-KA204-036351 се изпълнява с общите усилия на органите по защита на данните на Полша и Хърватия, Ягелонския и Софийския университети и италианската неправителствена организация GVMAS. Комисията за защита на личните данни е координатор на проекта, който е с продължителност 2 години. Стойността му е 357 719,35 лева (182 899 евро).Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings