Начало » По жалби » Съобщение до Калин Георгиев Захариев и Мария Руменова Павлова

Съобщение до Калин Георгиев Захариев и Мария Руменова Павлова

12.04.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Калин Георгиев Захариев и Мария Руменова Павлова, в качеството им на податели на жалби рег. № ППН-01-92/15.02.201г. и ППН-01-93/15.02.2018 г., че е постановено решение № ППН-01-92/2018 от 21.02.201г., което не е получено на посочените в жалбите адреси за кореспонденция.
Жалбоподателите могат да се запознаят със съдържанието на решението в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получат негово копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2