Български English Français
Начало » КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал

КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал

29.03.2019
Във връзка с промените в Закона за защита на личните данни, КЗЛД изрази следното  становище относно прилагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал:
1. Срокът за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал по чл. 25к от ЗЗЛД започва да тече от момента на окончателно приключване на визираните процедури, съответно след изтичане на сроковете за тяхното обжалване.
2. Съществуваправна възможност за удължаване на 6-месечния срок със съгласието на кандидата за работа. При тази хипотеза субектът на данни има право по всяко време и без да излага причини да оттегли своето съгласие, в резултат на което по-нататъшното обработване на данните трябвада бъде преустановено, като същите следва да бъдат изтрити или унищожени от администратора на лични данни.
 
Пълният текст на становището е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings