Начало » Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми

Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми

14.03.2019
Комисията за защита на личните данни взе принципно решение за провеждане на публично обсъждане и дискусии по две изключително актуални теми с повишен обществен интерес – извършването на видеонаблюдение и обработването на лични данни за журналистически цели, както и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване. Освен с високия обществен интерес, тези теми се характеризират и с широкия си обхват, тъй като касаят изключително много администратори и субекти на данни.
Подходът на общественото обсъждане е доказано полезен тип взаимодействие между публичните регулаторни органи, какъвто е КЗЛД, и представителите на гражданското общество, бизнеса, академичните среди и всички страни, заинтересувани от прилагането на правилата за обработване на лични данни.
КЗЛД реши да дефинира обхвата на субектите, които да бъдат поканени в това публично обсъждане, така че да получи ясна и достоверна информация за всички възможни случаи, както по проблемите, свързани с видеонаблюдението, така и относно намирането на баланса при защитата на личните данни и правото на изразяване и информация. Целта е постигането на максимална прозрачност на дискусиите и последващите заключения и препоръки.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings