Български English Français
Начало » Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

26.02.2019
 
Днес, 26 февруари 2019 г. в бр. 17 на Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., повторно приет на 20 февруари 2019 г. с  отхвърляне на вето на Президента на Република България.
От приемането през 2016 г. на пакета на ЕС за реформа на защитата на личните данни, КЗЛД работи активно по подготовката на необходимите изменения и допълнения в националното законодателство, като от екипа юристи на КЗЛД е свършена огромна по обем работа. В хода на общественото обсъждане, финалният документ с бележките и предложенията на граждани, организации и институции и съответно коментарите на КЗЛД по тях е с обем от 400 страници. Няма нито едно становище по законопроекта, което да не е детайлно анализирано и обсъдено. Представители на КЗЛД вземат активно участие и в работна група към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание за финализиране на законопроекта и постигане на разумен компромис по текстовете му със съответните заинтересовани страни.
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван ТУК (ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г.)Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2