Начало » КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

КЗЛД изрази принципния си подход при разглеждането на Кодекси за поведение

22.02.2019
 
На свое редовно заседание, състояло се на 15.02.2019 г. КЗЛД прие със свое становище принципен подход при разглеждането на проекти на Кодекси за поведение по смисъла на чл. 40 и чл. 41 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Становището е следствие от предвидените в ЗИДЗЗЛД законодателни промени, както и от насоките на Европейския комитет по защита на данните, които са в процес на обществено обсъждане.
Пълният текст на становището е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings