Начало » ВАЖНО! Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

ВАЖНО! Комисията за защита на личните данни съобщава за опит за злоупотреба с името и дейността ѝ

11.02.2019
 
КЗЛД уведомява всички граждани и администратори на лични данни за опит за незаконно събиране на лични данни.
Във връзка с открита в интернет информация относно дейността на дружеството ДАТАРЕГИСТЪР.БГ ООД, видно от неговия интернет сайт (www.dataregister.bg) може да се направи обосновано предположение за извършване на противоправно действие от страна на визираното дружество, изразяващо се в незаконосъобразно събиране и разпространение на данни за администраторите на лични данни в Република България под името „Национален регистър на Администраторите на лични данни, което въвежда в заблуждение, че това е тяхно задължение.
КЗЛД за пореден път информира всички администратори на лични данни, че от 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на АЛД в КЗЛД и се преустановява поддържането на публичните регистри на АЛД. От 25 май 2018 г. е преустановен достъпът до Информационната система на КЗЛД за Електронна Регистрация на Администраторите на Лични Данни (еРАЛД).
КЗЛД предупреждава администраторите на лични данни да внимават каква информация и на кого я предоставят.
За извършеното нарушение са уведомени компетентните български органи и медии.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2