Начало » По жалби » Съобщение до Александър Дюлгеров

Съобщение до Александър Дюлгеров

04.02.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява Александър Дюлгеров, че по повод подадена от него жалба с рег. № ППН-01-757 от 13.09.2018 г. срещу ”Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД има постановено решение на Комисията за защита на личните данни.
Уведомява Александър Дюлгеров за възможността да се запознае със съдържанието на решението, на място в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2