Начало » На 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на личните данни

На 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на личните данни

25.01.2019
 
Всяка година на 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Европейския ден за защита на данните. Тази година за 13-ти пореден път се организират обществени мероприятия.
С влизането в сила през май 2018 год. на новите правила на ЕС за защита на данните, КЗЛД предприе действия за повишаване на осведомеността, за да гарантира, че българските граждани са напълно запознати с правата си.
На 28 януари (понеделник) от 10:00 до 12:00 часа, в сградата на КЗЛД по традиция се обявява „Ден на отворените врати”. Служители от администрацията ще приемат в своите кабинети всички желаещи, които искат да се запознаят с атмосферата на тяхната работа и да получат актуална информация по отношение защитата на лични данни.
От 10:00 до 12:00 часа, в зала „Заседателна” на Комисията се открива Приемна за администратори на лични данни и граждани, в която експерти ще приемат посетителите и ще отговарят на въпросите им.
КЗЛД има отговорността да насърчава осведомеността и да формира на национално ниво ценностите на гражданите в областта на защита на личните данни. В продължение на мероприятията, посветени на Европейския ден за защита на данните, Комисията изработи и разпространява печатни информационни материали предназначени да помогнат на гражданите, предприятията, организациите и публичните администрации да спазват и да се възползват от новите правила за защита на данните. Комисията планира да събере в едно издание новия Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и актуализирания Закон за защита на личните данни, с превод на текстовете и на английски език.
На институционалния сайт, който се поддържа на три езика, гражданите могат да намерят отговори на често задавани въпроси,практически примери и интернет адреси за ясни и практически насоки относно приетите нови правила.
 
Всеки ден обръщайте специално внимание на безопасността на Вашите лични данни! 
Очакваме Ви на 28 януари (понеделник), от 10:00 до 12:00 часа, в сградата на КЗЛД (адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2)
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2