Начало » КЗЛД изрази становище по въпроси, свързани с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните при предоставяне на фирмени карти за спорт на служители

КЗЛД изрази становище по въпроси, свързани с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните при предоставяне на фирмени карти за спорт на служители

21.12.2018
 
В Комисията за защита на личните данни постъпват множество сходни запитвания относно предоставянето на фирмени карти за спорт на служители. От съществено значение е определянето на правоотношенията между участниците, както и основанията за обработване на личните данни на служителите, ползватели на услугата. Във връзка с това, КЗЛД изрази становище по конкретно запитване, което е валидно за всички въпроси, свързани с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните при предоставяне на този вид услуги.
Пълният текст на становището може да намерите ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings