Начало » Кога НЕ Е НЕОБХОДИМО искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни

Кога НЕ Е НЕОБХОДИМО искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни

05.07.2018
 
В последно време сме свидетели на засилено искане на съгласие за събиране и обработване на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги. В КЗЛД ежедневно постъпват сигнали и въпроси относно необходимостта да се иска и дава съгласие. Не трябва да се забравя, че както лесно е дадено, така лесно съгласието може да бъде оттеглено, поради което обработването на лични данни само въз основа на съгласие не винаги е най-удачен избор и е добре да се направи преценка дали не е налице друго правно основание.
Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на този въпрос, КЗЛД изготви информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.
Материалът е публикуван на сайта на КЗЛД, в раздел „Бъдете информирани, подраздели „Актуални въпроси от обществен интерес и Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679 ТУК.
Пълна информация относно съгласието е публикувана ТУК.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings