Български English Français
Начало » Приет е Протоколът за изменение на Конвенцията за защита на данните (Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни)

Приет е Протоколът за изменение на Конвенцията за защита на данните (Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни)

21.05.2018
 
На 18 май 2018 г., след 7 години интензивна работа и преговори, бе окончателно модернизирана Конвенцията за защита на данните на Съвета на Европа от 1981 г., която през последните четири десетилетия беше единственият международен правен обвързващ инструмент за всички страни по света по отношение на защитата на личната неприкосновеност и личните данни.
128-ата Среща на Комитета на министрите на Съвета на Европа в Елсиноре, Дания, прие днес (18 май 2018 г.) Протокола (CETS № 223) за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни (ETS  108) и одобри своя обяснителен доклад. Протоколът ще бъде открит за подписване на 25  юни 2018 г. в Страсбург по време на третата сесия на Парламентарната асамблея. При приемането на протокола министрите подчертаха значението на бързото присъединяване на максимален брой страни, за да се улесни формирането на всеобхватен правен режим за защита на данните в рамките на модернизираната Конвенция и призова държавите-членки и другите страни по Конвенцията за незабавно започване на процеса съгласно националното им законодателство, водещо до ратифициране, одобряване или приемане на настоящия протокол.
По време на 36-то пленарно заседание на Комитета по Конвенция 108, което ще се състои в периода 19-21 юни 2018 г. в Страсбург, специално събитие ще бъде посветено на осъвременената Конвенция и нейното бъдещо прилагане и изпълнение.
Цялата необходима информация и свързаните с нея документи могат да бъдат намерени тук.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings