Начало » Неформално заседание на Работна група „Обмен на информация и защита на данните” (DAPIX) в гр. София

Неформално заседание на Работна група „Обмен на информация и защита на данните” (DAPIX) в гр. София

09.05.2018
На 4 май 2018 г. като част от Календара на основните събития за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе неформална среща на Работна група „Обмен на информация и защита на данните” (DAPIX). Заседанието бе открито от г-н Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, който е и председател на Работната група. 24 делегата от държавите-членки, Европейската комисия и Секретариата на Съвета на ЕС обсъдиха въпроси, свързани с националния опит и подготовката за практическо прилагане на новата европейска правна рамка в областта на защита на личните данни, както и бяха обменени идеи относно бъдещата координираща роля на Работната група в тази област.
Делегатите обсъдиха напредъка в приемането на необходимите промени в националните законодателства на държавите-членки, различните подходи към защитата на личните данни в сферата на националната сигурност и отбрана, особеностите на даване на съгласие от деца, както и осъществяването на надзор върху обработването на лични данни от органите на съдебната власт.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2