Начало » Комисията за защита на личните данни отбеляза Европейския ден за защита на личните данни - 28 януари

Комисията за защита на личните данни отбеляза Европейския ден за защита на личните данни - 28 януари

30.01.2018
На 29 януари 2018 г. Комисията за защита на личните данни отбеляза за 12-ти пореден път Европейския ден за защита на личните данни – 28 януари. По традиция денят е обявен за „Ден на отворените врати“, като в сградата на Комисията бе открита приемна за граждани и администратори на лични данни, желаещи да получат експертна помощ и актуална информация по въпроси, свързани със защитата на личните данни.
Tази година Комисията беше посетена от граждани и представители на администратори от различни сектори на бизнеса. Наближаването на датата 25 май 2018 година -  моментът, от който ще започне прилагането на Общия регламент за защита на данните, предизвика изключително голям интерес и желание за разговор с експертите от Комисията. В хода на дискусията, експерти на КЗЛД разясниха принципите на новото законодателство относно оценката на риска, спазването на изискванията за прозрачност и отчетност, условията за назначаване на длъжностното лице по защита на данните, предприемането на подходящите технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на данните и поддържането на съответната документация в съответствие с Регламента.
На подобен вид срещи вниманието на заинтересованите лица винаги се насочва към въпроси, свързани с валидността на съгласието за обработването на лични данни и основанията за обработването им за маркетингови цели. От страна на администраторите на лични данни беше подчертано, че от особено значение са редовните обучения, водени от КЗЛД. За пореден път плановете на надзорния орган за изграждането на специализиран учебен център с такава насока, получиха пълна подкрепа.
Ежегодно провеждащият се „Ден на отворените врати” е една от възможностите за КЗЛД да се срещне с широк кръг от заинтересовани лица и да популяризира своята дейност относно защитата на личните данни и личната неприкосновеност.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2