Начало » Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2017 година

Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2017 година

29.01.2018
 
На 29 януари 2018 г. Комисията за защита на личните данни внесе в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2017 година. Отчетът e депозиран съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и обхваща периода от 01.01.201г. до 31.12.2017 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2