Български English Français
Начало » КЗЛД публикува две информационни брошури с разяснения по практическото прилагане на Общия регламент за защита на данните

КЗЛД публикува две информационни брошури с разяснения по практическото прилагане на Общия регламент за защита на данните

25.01.2018
Като единствен надзорен орган по защитата на личните данни, КЗЛД има отговорния ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation - GDPR).
Информационната дейност на Комисията е с постоянен характер и нейната цел е посланията да достигнат до максимално широк кръг заинтересовани лица – граждани и администратори на лични данни. Във връзка с това, както и по повод 28 януари – Европейския ден за защита на личните данни, КЗЛД изготви 2 информационни брошури, чиято цел е разясняване на ключови въпроси, които да подпомогнат прилагането на Общия регламент. Брошурите са озаглавени „Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.“ и „10 практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни“.
Предвид динамиката на процесите, информацията периодично ще бъде актуализирана и допълвана с разяснения и по други важни въпроси с практическа насоченост. Брошурите са публикувани на институционалния сайт на КЗЛД и са отпечатани в 24 000 екземпляра, които ще бъдат разпространявани в сградата на КЗЛД, на събития с участието на КЗЛД, както и с помощта на публични и браншови организации.Файлове за сваляне

Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.
10 практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings