Български English Français
Начало » Важно съобщение относно провеждани обучения по новия европейски Общ регламент за защита на личните данни

Важно съобщение относно провеждани обучения по новия европейски Общ регламент за защита на личните данни

09.11.2017
Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по новия Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Комисията информира администраторите и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни, нито е одобрила обучителни програми за това. Администраторите нямат задължение да участват в такива обучения. Евентуалното участие на администратори в обучения е решение и отговорност на самите администратори.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2