Български English Français
Начало » Кръгла маса „Сертифициране за защита на данните в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”

Кръгла маса „Сертифициране за защита на данните в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”

09.10.2017
 
На 10 октомври 2017 год. в 10.00 часа, в сградата на Комисията за защита на лични данни, на адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров 2 ще се проведе Първата национална кръгла маса на тема „Сертифициране за защита на личните данни в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. Събитието е организирано със съдействието и участието на Комисията за защита на личните данни и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация (ИА БСА). Сред участниците ще бъдат INVEO SRL (Италия) и ACCREDIA (Италия), които ще представят своя опит в изработването на схеми и сертификация във връзка с Регламента.
Целта на кръглата маса е да се разгледат мненията на заинтересованите страни -  институции, експерти, бизнес. По време на срещата ще бъде дадена възможност за обсъждане на новите изисквания, които Регламентът въвежда, споделяне на мнения и препоръки относно въвеждането на единни критерии, както и оптимизиране на процесите за контрол и сертификация, във връзка с прилагането на същия.
Основните теми, които ще се разискват, са:
1. Общо представяне на Регламент (ЕС) 2016/679 и възможностите за сертифициране, които Регламентът въвежда.
2. Представяне на Процедура за акредитация BAS QR 2 на Националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.
3. Представяне на схема за сертификация на процеси съгласно изискванията на  ISO/IEC 17065.
4. Представяне на схема за сертификация на лица съгласно изискванията на  ISO/IEC 17024.
5. Представяне на схема за сертифицикация на системи за обработване на лични данни съгласно изискванията на  ISO/IEC 17021
6. Представяне на италианския опит и практики в сферата на сертифициранетоКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings