Български English Français
Начало » На 28 януари Комисията за защита на личните данни ще отбележи европейския Ден за защита на личните данни

На 28 януари Комисията за защита на личните данни ще отбележи европейския Ден за защита на личните данни

27.01.2017
 
На 28 януари 2017 г.  Комисията за защита на личните данни ще отбележи за 11-ти  пореден път европейския Ден за защита на личните данни. Идеята за отбелязването на този ден е инициирана от Съвета на Европа и за пръв път той е честван през 2007 г. Понастоящем 28 януари се отбелязва в редица страни както в Европа, така и в международен мащаб.
 На тази дата през 1981 година  европейските   държави, които споделят формулираните от Съвета на Европа основни принципи за защита на човешките права, получават възможност да се присъединят към Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Към момента тази Конвенция е в процес на актуализация, която да отрази предизвикателствата на бурното развитие на технологиите.
Основна цел на отбелязването на Деня за защита на личните данни е повишаване на информираността и насърчаване на инициативите и добрите практики в сферата на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Създава се среда за диалог на всички заинтересовани от усъвършенстването на тази защита, насърчава се спазването на правилата за поверителност на личната информация, стимулира се развитието на технологични инструменти, предоставящи на хората контрол върху техните лични данни. Отбелязването на този ден в международен мащаб създава възможности за сътрудничество между органите за защита на личните данни, правителствата, индустрията, академичните среди, неправителствените организации.
Тъй като тази година 28 януари е събота, отбелязването на европейския Ден за защита на личните данни с обществени мероприятия ще се състои на 30 януари, в сградата на КЗЛД. И тази година акцент в събитието ще бъде диалогът на КЗЛД с гражданите и администраторите на лични данни.
От 11:00 до 12:30 часа, в рамките на „Ден на отворените врати, председателят, членовете на Комисията и главният секретар ще приемат в своите кабинети всички, желаещи да ги посетят, да се запознаят с атмосферата на тяхната работа, да зададат своите въпроси, да получат актуална информация, както и да споделят свои идеи и предложения.
От 11:00 до 12:00 часа, в заседателната зала на КЗЛД ще бъде открита Приемна за администратори на лични данни и граждани, в която експерти от администрацията на Комисията ще приемат посетителите, ще изслушват техните проблеми и предложения и ще отговарят на техните въпроси.
От 15:00 часа, на общо мероприятие за КЗЛД и нейната администрация ще бъде връчена първата ежегодна годишна награда за журналистика, обявена на 28 януари 2016 г. Наградата ще бъде връчвана ежегодно на журналисти с най-голям принос за популяризиране на правото на гражданите за защита на личните данни. Тази година наградата (грамота и плакет на КЗЛД) ще бъде връчена на г-жа Мария Кадийска – журналист към в. „Монитор и в. „Политика.
В рамките на целия ден, на партерния етаж и в Заседателната зала на КЗЛД ще бъдат прожектирани кратки анимирани информационно-образователни клипове на тема „Неприкосновеност на личния живот в дигиталния век. Същите клипове ще бъдат достъпни и от институционалния сайт на КЗЛД (www.cpdp.bg).
 
Комисията за защита на личните данни поканва всички, желаещи да я посетят и да вземат участие в диалога й с обществеността!

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings